Giải câu 3 bài: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 50 - sgk đại số 10

Thế nào là một hàm số chẵn ? Thế nào là một hàm số lẻ ?

Bài làm:

  • Hàm số với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu:
  • Hàm số với tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021