Giải câu 12 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 25 - sgk đại số 10

Xác định các tập hợp sau:

a)

b)

c)

Bài làm:

Ta có:

a)

b)

c)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021