Giải câu 2 bài 2: Giá trị lượng giác của một cung – sgk Đại số 10 trang 148

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 148 sgk Đại số 10

Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?

a) và \(\cos α = \frac{\sqrt{3}}{3}\);

b) và \(\cosα = -\frac{3}{5}\)

c) và \(\cosα = 0,3\)

Bài làm:

Ta có

a) Ta thấy

Vậy đẳng thức không thể đồng thời xảy ra.

b) Ta thấy

Vậy đẳng thức có thể đồng thời xảy ra.

c) Ta thấy

Vậy đẳng thức không thể đồng thời xảy ra.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021