Giải câu 5 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 70 - sgk đại số 10

Giải các hệ phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

<=>

Vậy .

b)

<=>

<=>

<=>

Vậy

c)

<=>

<=>

<=>

Vậy

d)

<=>

<=>

<=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021