Giải câu 1 bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn – sgk Đại số 10 trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 87 sgk Đại số 10

Tìm các giá trị thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a.

ĐKXĐ:

b.

ĐKXĐ:

c.

ĐKXĐ:

d.

ĐKXĐ:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021