Giải câu 2 bài ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình sgk Đại số 10 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 106 sgk Đại số 10

Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số và \(b\) nếu biết:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) Nếu ta có thể kết luận hai số và \(b\)có cùng dấu, hay $a; b$ cùng mang dấu \(+\)hoặc cùng mang dấu $-$.

b) Nếu ta có thể kết luận hai số \(a\)và \(b\)có cùng dấu, hay cùng mang dấu hoặc cùng mang dấu $-$.

c) Nếu ta có thể kết luận hai số và \(b\) trái dấu.

d) Nếu ta có thể kết luận hai số \(a\) và \(b\) trái dấu.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021