Giải câu 10 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 71 - sgk đại số 10

Giải các phương trình bằng máy tính.

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Sử dụng máy tính bỏ túi thực hiện giải các phương trình trên, ta được kết quả:

a)

<=>

b)

<=>

c)

<=>

d)

<=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021