Giải câu 6 bài ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình sgk Đại số 10 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 106 sgk Đại số 10

Cho . Chứng minh rằng: \({{a + b} \over c} + {{b + c} \over a} + {{c + a} \over b} \ge 6\)

Bài làm:

Biến đổi vế trái của bất đẳng thức ta được:

Với ,áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:

(đpcm)

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021