Giải câu 3 bài 1: Đại cương về phương trình

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 57 - sgk đại số 10

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất .

b)

<=>

<=>

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất .

c)

<=>

<=>

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất .

d)

<=>

<=> ( vô lý)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021