Giải câu 1 bài 4: Các tập hợp số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 18 - sgk đại số 10

Xác định các tập hợp sau:

a)

b)

c)

d)

e)

Bài làm:

Ta có:

a)

b)

c)

d)

e)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021