Giải câu 13 bài ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình sgk Đại số 10 trang 107

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 107 sgk Đại số 10

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài làm:

Trên cùng một hệ trục tọa độ vẽ các đường thẳng

Miền nghiệm là miền gạch chéo kể cả các đường biên của nó

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021