Giải câu 12 bài: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 51 - sgk đại số 10

Xác định a, b, c biết parabol

a) Đi qua ba điểm A(0 ; -1), B(1 ; -1), C(-1 ; 1);

b) Có đỉnh I(1 ; 4) và đi qua điểm D(3 ; 0).

Bài làm:

a)

<=>

<=>

Vậy parabol cần tìm có phương trình là:

b) Vì parabol có đỉnh I(1; 4) nên ta có:

<=>

Parabol đi qua D(3; 0) nên: 9a + 3b + c = 0 (3)

Thế (1) vào (2), (3) ta có:

Vậy parabol cần tìm có phương trình là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021