Giải câu 15 bài Ôn tập chương 3 sgk Đại số 10 trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 15: trang 72 sgk Đại số 10

Tập nghiệm T của phương trình trong trường hợp m≠0 là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

ĐKXĐ:

Phương trình đưa về dạng:

nên nghiệm của phương trình là \(x = {{ - 2} \over m}\)

Vậy chọn đáp án A

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021