Giải câu 8 bài: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 50 - sgk đại số 10

Tìm tập xác định của các hàm số:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

Hàm số xác định <=>

<=>

Vậy tập xác định là:

b)

Hàm số xác định <=>

<=>

Vậy tập xác định là:

c)

Hàm số xác định <=>

<=>

<=>

Vậy tập xác định là: D = R.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021