Giải câu 1 bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn – sgk Đại số 10 trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 128 sgk Đại số 10

Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của

Bài làm:

a) Phương sai và độ lệch chuẩn trong bài tập 1. Bảng phân bố tần số viết lại là:

11501160117011801190
Tần số361263

Số trung bình về tuổi thọ của bóng đèn trong bảng phân bố trên là:

.

Phương sai:

Độ lệch chuẩn: (giờ)

b) Số trung bình về chiều dài lá cây dương xỉ trong bài tập 2 trong là:

.

Phương sai và độ lệch chuẩn, bảng thống kê trong bài tập 2

.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021