Giải câu 5 bài Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 159 sgk Đại số 10

Nêu các tính chất của bất đẳng thức.

Áp dụng một trong các tính chất đó, hãy so sánh các số và \({3^{2000}}\).

Bài làm:

  • Các tính chất của bất đẳng thức

Tính chất

Tên gọi

Điều kiện

Nội dung

Cộng hai vế của bất đẳng thức với một số

Nhân hai vế của bất đẳng thức với một số

và $c

Cộng hai bất đẳng thức cùng chiều

và $c

Nhân hai bất đẳng thức cùng chiều

Nâng hai vế của bất đẳng thức lên một lũy thừa

và $a>0$

Khai căn hai vế của một bất đẳng thức

  • Áp dụng tính chất: với \(n∈ \mathbb N^*\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021