Giải câu 11 bài: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 51 - sgk đại số 10

Xác định a, b biết đường thẳng đi qua hai điểm A(1 ; 3) và B(-1 ; 5)

Bài làm:

Đường thẳng đi qua hai điểm A(1 ; 3) và B(-1 ; 5) nên:

<=>

Vậy phương trình đường thẳng là: .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021