Giải câu 6 bài 3: Công thức lượng giác sgk Đại số 10 trang 154

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 154 sgk Đại số 10

Cho và \({\pi \over 2}< a < π\).

Tính và \(\cos a\).

Bài làm:

  • Trường hợp 1

  • Trường hợp 2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021