Giải câu 10 bài ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình sgk Đại số 10 trang 107

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 107 sgk Đại số 10

Cho . Chứng minh rằng: \({a \over {\sqrt b }} + {b \over {\sqrt a }} \ge \sqrt a + \sqrt b \)

Bài làm:

Đặt

Điều kiện

Ta lại có (bất đẳng thức Cô-si)

Hay

Hay (đpcm)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021