Giải câu 5 bài: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 50 - sgk đại số 10

Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số: , trong mỗi trường hợp a > 0 ; a < 0.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 5 bài Ôn tập chương II

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021