Giải câu 2 bài Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 159 sgk Đại số 10

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số.

a)

b)

c)

Bài làm:

a. Bảng biến thiên

Cho

Cho

Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm

b.

Bảng biến thiên

Cho

Cho

Cho

Đồ thị hàm số là đường con Parabol có điểm cực đại tại gốc

Và đi qua các điểm có tọa độ:

c.

Ta có bảng biến thiên

Cho

Cho

Ta có đồ thị hàm số có điểm cực tiểu có tọa độ

Đồ thị hàm số là đường cong Parabol đi qua các điểm

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021