Giải câu 5 bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt – sgk Đại số 10 trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 123 sgk Đại số 10

Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau:

Hợp tác xã

Năng suất lúa (tạ / ha)Diền tích trồng lúa (ha)
A40150
B38130
C36120

Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên.

Bài làm:

Năng suất lúa trung bình vụ mùa năm trong toàn bộ ba xã là:

tạ/ha.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021