Giải câu 5 bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 68 - sgk đại số 10

Giải các hệ phương trình:

a)

b)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

<=>

Vậy hệ có nghiệm

b)

<=>

<=>

<=>

Vậy hệ có nghiệm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021