Giải câu 17 bài Ôn tập chương 3 sgk Đại số 10 trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 17: trang 72 sgk Đại số 10

Nghiệm của hệ phương trình: là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Lấy phương trình (1) trừ phương trình (3) ta được phương trình:

Lấy phương trình (1) cộng với phương trình (2) rồi trừ đi phương trình (3) ta được phương trình:

Vậy ta được hệ phương trình mới tương đương với hệ phương trình đã cho là:

Vậy hệ đã cho có nghiệm là

Vậy chọn đáp án D.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021