Giải câu 4 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 70 - sgk đại số 10

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

Đk:

<=>

<=>

<=>

<=> (loại)

Vậy phương trình vô nghiệm.

b)

Đk :

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy phương trình có nghiệm là .

c)

Đk:

<=>

<=>

<=>

<=> (nhận)

Vậy phương trình có nghiệm là .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021