Giải bài 11 Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 160

  • 1 Đánh giá

Bài 11: trang 161 sgk Đại số 10

Chứng minh rằng trong một tam giác ta có:

a)

b)

Bài làm:

a) Ta có:

\(\eqalign{
& A + B{\rm{ }}C = \pi \Rightarrow A = \pi - (B + C) \cr
& \tan A = \tan \left[ {\pi - (B + C)} \right] = - \tan (B + C) \cr
& = {{\tan B + \tan C} \over {\tan B\tan C - 1}} \cr
& \Rightarrow \tan A(\tan B\tan C - 1) = \tan B + \tan C \cr} \)

⇒đpcm

b)

(Đpcm)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021