Giải câu 8 bài Ôn tập chương 6 sgk Đại số 10 trang 156

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 156 sgk Đại số 10

Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào

b)

Vậy biểu thức B không phụ thuộc vào x.

c)

Vậy biểu thức C không phụ thuộc vào x.

d)

Vậy biểu thức D không phụ thuộc vào x.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021