Giải câu 1 bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất – sgk Đại số 10 trang 113

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 113 sgk Đại số 10

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Tuổi thọ của bóng đèn điện được thắp thử (đơn vị: giờ)

118011501190117011801170
116011701160115011901180
117011701170119011701170
117011801170116011601160
117011601180118011501170

a) Lập bảng phân bố tần số và bảng phân bố tần suất.

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy đưa ra nhận xét về tuổi thọ của các bóng đèn nói trên.

Bài làm:

a. Trong bảng số liệu có các giá trị khác nhau là .

Với mỗi số liệu khác nhau, ta đếm xem số ấy xuất hiện bao nhiêu lần trong bảng để có tần số của giá trị ấy và tính tần suất tương ứng.

Kết quả như sau:

Tuổi thọ bóng đènTần sốTần suất (%)
1150

3

10
1160620
11701240
1180620
1190310
Cộng30100

b. Nhận xét rút ra từ bảng:

Phần lớn các bóng đèn có tuổi thọ từ 1160 đến 1180 giờ.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021