Giải câu 5 bài ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình sgk Đại số 10 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 106 sgk Đại số 10

Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm số:

và \(y = g(x) =3-x\)

và chỉ ra các giá trị nào của x thỏa mãn

a)

b)

c)

Kiểm tra lại kết quả bằng cách giải phương trình, bất phương trình.

Bài làm:

Đồ thị hàm số:

a) Đồ thị của cắt nhau tại điểm \(A(1;2)\)

Vậy tại điểm có hoành độ thì \(f(x)=g(x)=2\)

Kiểm tra bằng tính toán:

b) Ta thấy khi thì đồ thị hàm số \(y = f(x)\)nằm phía trên đồ thị \(y = g(x)\).

Vậy với thì \(f(x)>g(x)\).

Kiểm tra lại bằng tính toán:

c) Ta thấy với thì đồ thị hàm số \(y=g(x)\)nằm phía trên đồ thị \(y=f(x)\)

Vậy với thì \(g(x)>f(x)\)

Kiểm tra lại bằng tính toán:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021