Giải câu 4 bài 1: Đại cương về phương trình

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 57 - sgk đại số 10

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

ĐK:

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy phương trình có nghiệm .

b)

ĐK:

<=>

<=>

Vậy phương trình có nghiệm .

c)

ĐK:

<=>

<=>

<=>

<=>

<=> (loại) hoặc $x=5$ (t/m)

Vậy phương trình có nghiệm .

d)

ĐK:

<=>

<=>

<=>

<=>

<=> (loại) hoặc $x=\frac{3}{2}$ (loại)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021