Giải câu 8 bài 3: Công thức lượng giác sgk Đại số 10 trang 155

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 155 sgk Đại số 10

Rút gọn biểu thức .

Bài làm:

(1)

(2)

Từ (1) và (2) ta có:

Vậy biểu thức

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021