Giải câu 7 bài 3: Công thức lượng giác sgk Đại số 10 trang 155

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 155 sgk Đại số 10

Biến đổi thành tích các biểu thức sau

a) b)
c) d)

Bài làm:

a)

b)

c)

d)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021