Giải câu 3 bài 1: Bất đẳng thức sgk Đại số 10 trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 79 sgk Đại số 10

Cho là độ dài ba cạnh của một tam giác.

a. Chứng minh

b. Từ đó suy ra

Bài làm:

a) Ta biết trong một tam giác thì một cạnh luôn nhỏ hơn tổng hai cạnh kia.

(đpcm)

b) Từ kết quả câu a), ta có:

(đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021