Giải câu 1 bài Ôn tập chương 6 sgk Đại số 10 trang 155

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 155 sgk Đại số 10

Hãy nêu định nghĩa của và giải thích vì sao ta có:

Bài làm:

Trên đường tròn lượng giác trong mặt phẳng , lấy điểm \(A(1; 0)\) và điểm \(M(x;y)\) với \(sđ\overparen{AM} =α\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021