Giải câu 4 bà: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 50 - sgk đại số 10

Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số : , trong mỗi trường hợp a > 0 ; a < 0.

Bài làm:

Chiều biến thiên:

  • => hàm số đồng biến trên R.
  • => hàm số nghịch biến trên R.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021