Giải câu 3 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 70 - sgk đại số 10

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Đk:

<=> (t/m)

Vậy phương trình có nghiệm .

b)

Đk:

Thay vào phương trình ta được: $0 + 1 = 0 + 2 <=> 1 = 2$ (vô lý)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

c)

Đk:

<=>

<=> (t/m) và $x=-2\sqrt{2}$ (loại)

Vậy phương trình có nghiệm là .

d)

Đk:

=> không có giá trị x nào để phương trình xác định.

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021