Giải câu 13 bài Ôn tập chương 2 sgk Đại số 10 trang 51

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 51 sgk Đại số 10

Tìm tập xác định của hàm số là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Tập xác định

Vậy mệnh đề C đúng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021