Giải câu 5 bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn – sgk Đại số 10 trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 88 sgk Đại số 10

Giải các hệ bất phương trình

a)

b)

Bài làm:

a. ĐKXĐ

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

b) ĐKXĐ

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021