Giải câu 7 bài Ôn tập chương 6 sgk Đại số 10 trang 156

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 156 sgk Đại số 10

Chứng minh các đồng nhất thức

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a.

(đpcm)

b.

(đpcm)

c.

(đpcm)

d.

(đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021