Giải câu 14 bài Ôn tập chương 6 sgk Đại số 10 trang 157

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Cho .

Giá trị của biểu thức là:

(A) (B) 1
(C) (D)

Bài làm:

Chia cả tử và mẫu của biểu thức C cho ta được:

Vậy chọn đáp án B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021