Giải câu 2 bài: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 50 - sgk đại số 10

Thế nào là hàm đồng biến (nghịch biến) trên khoảng (a; b) ?

Bài làm:

  • Hàm số gọi là đồng biến (tăng) trên khoảng (a;b) nếu:
  • Hàm số gọi là nghịch biến (giảm) trên khoảng (a;b) nếu:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021