Giải bài 2 Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Bài 2: trang 160 sgk Đại số 10

Cho phương trình:

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm giá trị của m để - 1 là một nghiệm của phương trình. Sau đó tìm nghiệm còn lại.

Bài làm:

a)

Vậy với phương trình là bậc hai có biệt thức chung nên có \(2\) nghiệm phân biệt.

b)

Với thì phương trình có nghiệm \(x_1= -1\)

Gọi nghiệm kia là .

Theo định lí Vi-et ta có

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021