Giải câu 4 bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 68 - sgk đại số 10

Có hai dây chuyền may áo sơ mi. Ngày thứ nhất cả hai dây chuyền may được 930 áo. Ngày thứ hai day chuyền thứ nhất tăng năng suất 18%, dây chuyền thứ hai tăng năng suất 15% nên cả hai dây chuyền này may được 1083 áo. Hỏi trong ngày thứ nhất mỗi dây chuyền may được bao nhiêu áo sơ mi ?

Bài làm:

Gọi x là số áo sơ mi dây chuyền thứ nhất may được,

y là số áo sơ mi dây chuyền thứ hai may được trong ngày thứ nhất. ()

Ngày thứ nhất cả hai may được: (áo)

Ngày thứ hai may được: (áo)

Ta có hệ:

<=>

Vậy số áo sơ mi dây chuyền thứ nhất là 450 (áo).

Số áo sơ mi dây chuyền thứ hai may được là 480 (áo).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021