Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 4 sgk Đại số 10 trang 107

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về khái niệm và kiến thức về bất đẳng thức, bất phương trình, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 4 thuộc phần đại số lớp 10. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bất đẳng thức => xem chi tiết

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình => xem chi tiết

3. Dấu của nhị thức bậc nhất => xem chi tiết

4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn => xem chi tiết

5. Dấu của tam thức bậc hai => xem chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 14: trang 107 sgk Đại số 10

Số thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

(A).

(B).

(C).

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 15: trang 108 sgk Đại số 10

Bất phương trình tương đương với bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

(A).

(B).

(C).

(D).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: trang 108 sgk Đại số 10

Bất phương trình : có nghiệm khi

(A).

(B).

(C).

(D).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: trang 108 sgk Đại số 10

Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021