Giải câu 7 bài Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 159 sgk Đại số 10

Nêu các công thức biến đổi lượng giác đã học.

Bài làm:

I. Công thức cộng

II. Công thức nhân đôi

Công thức hạ bậc

III. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích

1. Công thức biến đổi tích thành tổng

2. Công thức biến đổi tổng thành tích

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021