Giải câu 1 bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt – sgk Đại số 10 trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 122 sgk Đại số 10

Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của .

Bài làm:

a) Bảng phân bố tần số (về tuổi thọ bóng đèn điện) có thể viết dưới dạng như sau:

Tuổi thọ 11501160117011801190Cộng
Tần số 36126330

Số trung bình về tuổi thọ của bóng đèn trong bảng phân bố trên là:

.

b) Ta lấy giá trị trung bình giữa các khoảng để tính số trung bình.

Lớp độ dài (cm)Tần số
Cộng

Số trung bình về chiều dài lá cây dương xỉ trong bài tập 2 trong là:

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021