Giải câu 4 bài 1: Hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 39 - sgk đại số 10

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

a)

b)

c)

d) .

Bài làm:

a) Đặt .

Tập xác định: D = R.

=> .

Mặt khác: với $f(x) = |x|$.

Vậy hàm số y là hàm số chẵn.

b) Đặt .

TXĐ: D = R

=> .

Ta có: .

Vậy hàm số y không chẵn, không lẻ.

c) Đặt .

TXĐ: D = R.

=> .

Ta có:

Vậy y = f(x) là một hàm số lẻ.

d) Đặt .

TXĐ: D = R.

=> .

Ta có:

Vậy hàm số y không chẵn, không lẻ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021