Giải câu 9 bài Ôn tập chương 5 – sgk Đại số 10 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 131 sgk Đại số 10

Cho dãy số liệu thống kê

Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho bằng:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Số trung bình:

Vậy chọn đáp án (C)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021