Giải câu 11 bài Ôn tập chương 6 sgk Đại số 10 trang 157

  • 1 Đánh giá

Câu 11: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Cho .

Giá trị của biểu thức là:

(A) (B)
(C) 0(D)

Bài làm:

Thay giá trị của vào biểu thức ta được:

Vậy chọn đáp án C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021