Giải câu 9 bài: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 50, 51 - sgk đại số 10

Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Tập xác định: R

Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 9 bài Ôn tập chương II

Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 9 bài Ôn tập chương IIb)

Tập xác định: R

Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 9 bài Ôn tập chương II

Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 9 bài Ôn tập chương II

c)

Tập xác định: R

Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 9 bài Ôn tập chương II

Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 9 bài Ôn tập chương II

d)

Tập xác định: R

Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 9 bài Ôn tập chương II

Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 9 bài Ôn tập chương II

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021